shop@zsofigorombei.com

Vásárlási feltételek, ÁSZF

 

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek ("ÁSZF") a www.webshop.zsofigorombei.comweboldalon a Görömbei Zsófia Anna építész-tervező által készített termékek értékesítésére vonatkoznak, a Görömbei Zsófia Anna (a továbbiakban: Eladó) és a webshopból vásárlók (a továbbiakban: Vevő) közötti jogviszony részleteit határozzák meg. A jelen ÁSZF alapján megkötött szerződések nyelve magyar.

CÉGADATOK

Cégnév: Görömbei Zsófia Anna

Adószám: 61058583-1-43
Székhely: 1223 Budapest, Nyél u. 17B
Cégjegyzékszám: Cg. 2274969

                                                              
Képviselő: Görömbei Zsófia Anna

Email cím: info@zsofigorombei.com
Telefon: 00 36 30 2745853

Ügyfélszolgálat elérhetősége: 00 36 30 2745853, info@zsofigorombei.com

TERMÉKISMERTETŐ

A honlapon értékesített termékek kivétel nélkül egyedi, kézzel készített iparművészeti termékek. Jellemző anyaguk a fa, rozsdamentes acél, illetve sárga- és vörösréz. A fém és a fa elemek kézi megmunkálással, illetve szabadkézi rajz alapján lézervágással készülnek. A sárga- és vörösréz termékek felülete – amennyiben ez fel van tüntetve - galvanizálással felületkezelt.

Mivel a termékek jellemző eleme a fa, egy termékből nagyobb példányszám rendelése esetén nem lehet azonos megjelenést (rajzolatot, színárnyalatot) garantálni. (Igény esetén természetesen Eladó köteles a lehetőségekhez képest leginkább hasonló megjelenés elérésére törekedni.) Emiatt, egy termék nagyobb példányszámú rendelése esetén, a webshopban szereplő fotón látható termék kis mértékben eltérhet a megrendelés teljesítése során a Vevő részére megküldött termék(ek)től.  Ezek a kismértékű eltérések nem jelentik a szerződés nem megfelelő teljesítését vagy megszegését, emiatt szavatossági igényt, vagy a szerződésszegés jogkövetkezményeit érvényesíteni nem lehet.

A TERMÉKEK TÁROLÁSA, ÁPOLÁSA

A termékeket száraz, párától mentes területen tárolja. Az aranyozott felületű ékszereket napfénytől védett helyen, lehetőleg a többi ékszertől elkülönítve tárolja.

A rozsdamentes acél részeket tiszta, nedves ruhával törölje át, az aranyozott felületű ékszerek esetében puha, száraz ruhát használjon.

A fa részek fényét úgy nyerheti vissza, ha kevés, növényi alapú, természetes olajjal átitatott ruhával dörzsöli át a felületet. Ezt a műveletet a tartósság érdekében szükséges rendszeresen, legalább 3 havonta megismételni.

Tilos a termékeket erős ütésnek vagy erőhatásnak kitenni. A nem rendeltetésszerű használatból eredő károsodásért Eladó felelősséget nem vállal.

VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK, FIZETÉS, SZÁLLÍTÁS

A honlapon szereplő termékek megrendelése kizárólag elektronikus úton lehetséges, a www.webshop.zsofigorombei.com weboldalon keresztül. Telefonon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket nem áll módunkban elfogadni. Ez alól kivételt képez a webshopban nem szereplő, egyedi megrendelésre készülő termékek vásárlása (lásd: „Egyedi megrendelés”).

A megrendeléseket a teljesítést, azaz a megrendelt termékek fuvarozónak történő átadását követően a szavatosság érvényesítésére nyitva álló határidő lejártáig tároljuk az esetleges panaszok intézése céljából.

Weboldalunkon a mindenkori készletnek megfelelő termékek szerepelnek. A termékek mellett feltüntetett ár a magyar nyelvű oldalon forintban értendő, és nem tartalmazza a kiszállítás díját.  Az ár addig érvényes, amíg az adott termék megtalálható a webshopban, vagyis a weboldalon elérhető. A honlapon aktuálisan nem elérhető termékre csak egyedi megrendelést lehet leadni, előzetes (telefonos vagy emailben történő) egyeztetést követően (lásd alább).

A megrendelés kézhezvételét követően a Vevő 48 órán belül emailben visszaigazolást kap a megrendelésben megadott email címre. A visszaigazolásban feltüntetett megrendelési számra lehet hivatkozni a megrendeléssel kapcsolatos bármely ügyintézés esetén. A megrendelés hibás vagy hiányos kitöltése, illetve helytelen vagy érvénytelen kézbesítési- vagy email cím megadása esetén a megrendelés visszaigazolása vagy teljesítése nem lehetséges. Az ebből eredő kényelmetlenségekért és esetleges károkért Eladó nem vállal felelősséget. Abban az esetben, ha a visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg a megrendelésben megadott email címre, Vevő mentesül a vásárlás teljesítése alól.

A visszaigazolás nem jelenti a felek közötti szerződés létrejöttét, csupán a megrendelés beérkezését és elfogadását igazolja. A felek között a termékek értékesítésére és megvásárlására vonatkozó szerződés akkor jön létre, amikor Eladó emailben tájékoztatja a Vevőt a teljesítésről, azaz a termék vételára és szállítási díja megfizetésre került és Eladó a szóban forgó terméket a fuvarozónak átadta. Eladónak a vételár és szállítási díj beérkezését követően 5 munkanap áll rendelkezésére, hogy a megrendelt terméket a fuvarozónak átadja. Amennyiben a megrendelés jelen ÁSZF szerinti teljesítése valamilyen okból nem lehetséges, Eladó köteles a Vevőt a megrendelés visszaigazolását követően a lehető legrövidebb időn belül emailben vagy telefonon értesíteni.

Amennyiben a Vevő egyazon termékből a honlapon feltüntetett készletnél nagyobb darabszámot kíván rendelni, az egyedi megrendelésnek minősül. Ilyen esetben Eladót nem köti a megrendelt termék fuvarozónak történő átadására vonatkozó 5 munkanapos határidő, mivel a rendelt termékek újbóli elkészítése általában ennél több időt vesz igénybe.  Ebben az esetben Eladó köteles a Vevőt – a megrendelés véglegesítését megelőzően - emailben tájékoztatni a várható szállítási határidőről.

Abban az esetben, ha a megrendelés kézbesítése a Vevő által a megrendelésben hibásan vagy hiányosan megadott kézbesítési cím miatt hiúsul meg, Eladó 5 munkanapon belül értesíti a Vevőt erről a tényről, és kéri az adott cím helyesbítését. Amennyiben a Vevő megadja a helyes címet és kéri az ismételt kézbesítést, úgy erre abban az esetben van lehetőség, ha a Vevő az ismételt kézbesítés elindítását megelőzően megfizeti (PayPal fizetéssel vagy banki átutalással) annak díját az Eladónak. Az ismételt kézbesítés díjának beérkezését követően Eladó köteles az adott terméket 3 munkanapon belül átadni a fuvarozónak.

Amennyiben Vevő nem helyesbíti a szállítási címet, vagy nem kéri az ismételt kézbesítést, illetve nem fizeti meg az ismételt kézbesítés díját az Eladónak, úgy a szállítási költségek levonása után az Eladó köteles haladéktalanul, de legkésőbb a csomag visszaérkezését követő 15 napon belül visszaküldeni a már megfizetett vételárat a Vevő részére. Ebben az esetben az Eladó nem tartozik további teljesítési kötelezettséggel a Vevő felé.

EGYEDI MEGRENDELÉS

A Vevőnek lehetősége van egyedi termék megrendelésére emailben vagy telefonon egyeztetett szempontok szerint.  Vevő a megrendelést minden esetben (telefonos egyeztetés esetében is) írásban (emailben) köteles elküldeni Eladó részére. Az egyedi megrendelések ára jellemzően eltér a webshopban feltüntetett termékek árától, ez közös megegyezés tárgya.

Amennyiben a Vevő az előzetes egyeztetés során ezt kifejezetten, írásban meg nem tiltja, úgy az általa kívánt szempontok alapján megtervezett termékből több példány készülhet, amely a webshopban a többi termékhez hasonló módon jelenik meg. Az egyedi megrendelésre készült termék elkészültéről és a webshopban való megjelenéséről emailben értesítjük az igénylőt, ezt követően az igénylő az általános eljárás szerint vásárolhatja meg az egyedi terméket a webshopból.

Amennyiben a Vevő hozzájárul, hogy az egyedi megrendelésű termékből további példányok is készüljenek és azok a webshopban értékesítésre kerüljenek, úgy az általános elállási jog illeti meg a vevőt ezen egyedi termék tekintetében is. Ezzel ellentétben, ha a Vevő kizárólagos egyedi termék gyártását rendeli (amely esetében nem járul hozzá, hogy további példányok készüljenek), úgy a Vevőt nem illeti meg az elállási jog, tekintve, hogy a kérdéses termék kizárólag az ő részére értékesíthető.

KEDVEZMÉNY KUPON

A www.webshop.zsofigorombei.comweboldalon lehetőség van az aktuális ajánlatokról szóló értesítésekre feliratkozni. Eladó jogosult saját döntése szerinti, változó időközönként kedvezmény kupont küldeni a feliratkozott Vevőknek megküldött hírlevélben.  

A kedvezmény kupon tartalmaz: (a) egy jelszót, (b) a kedvezmény mértékét százalékban kifejezve vagy annak pontos összegét, és (c) a kupon felhasználhatóságának határidejét. 
Ha a Vevő a kedvezmény kuponban meghatározott határidőn belül vásárol a www.webshop.zsofigorombei.com oldalról a jelen ÁSZF-ben rögzített feltételek szerint, és a megjegyzés rovatba beírja a hivatkozott jelszót, akkor a vásárlás végösszegéből érvényesíteni tudja a kuponban meghatározott kedvezményt.

 

A TERMÉKEK ÁRA, A VÁSÁRLÁS EGYÉB KÖLTSÉGEI

A webshopban szereplő termékek mellett feltüntetett árak forintban értendők. Mivel Eladó az ÁFA törvény szerint alanyi adómentes, ezért az általa értékesített termékeket ÁFA nem terheli.

A termékek mellett feltüntetett ár csak a vételárat tartalmazza, a szállítási költség ezen felül kerül felszámításra, amely a Vevőt terheli. A szállítási díj magában foglalja a csomagolás és a kiszállítási költségeit. A szállítási díj a Magyar Posta Zrt. mindenkor hatályos levél- és csomagszállítási díjszabásához igazodik. Eladó a postára adás határidejéért vállal felelősséget. A postára adást követően a Magyar Posta Zrt. a saját üzletszabályzata szerinti határidőn belül szállítja ki a küldeményt, ezért az Eladó felelősséget nem vállal. 

A megrendelt termékek árát a Barion rendszeren keresztül, bankkártyával (VISA; VISA Electron; MasterCard; Maestro; American Express), illetve banki átutalással lehet kifizetni. A fizetés módját a "Pénztár" oldal "Fizetési mód" menüpontja alatt kell kiválasztani.Amennyiben a megrendelt termékek ára a megrendelés visszaigazolását követő 5 munkanapon belül nem kerül az Eladó bankszámláján jóváírásra, úgy Eladó mentesül az ajánlati kötöttség alól és nem köteles a megrendelés teljesítésére.

A megrendelt termékek árát és a szállítási költséget is tartalmazó számlát Eladó a termékekkel együtt küldi meg a vevő részére.

SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

A megrendelt termék(ek) árának kifizetését (vagyis az Eladó bankszámláján megtörtént jóváírást) követően 5 munkanapon belül átadjuk a megrendelt termékeket a fuvarozónak. A megrendelt termékeket a termékre vonatkozó eredettanúsítvánnyal és a vásárlást igazoló számlával együtt a termékek sértetlenségét megőrző csomagolásban - egyedi készítésű papírdobozban, selyempapírral bélelve, a papírdobozt pedig párnás borítékba téve - adjuk át a fuvarozónak kiszállításra. A megrendelt termék(ek)et a Magyar Posta Zrt. szállítja házhoz. Eladó a fuvarozónak való átadás határidejéért vállal felelősséget, a tényleges kiszállítás a Magyar Posta Zrt. saját üzletszabályzata szerinti határidőn belül történik meg.

Kérjük a csomag sértetlenségét a kézbesítő jelenlétében szíveskedjék ellenőrizni! Ha sérülést lát, vetessen fel jegyzőkönyvet, s ne vegye át a csomagot. Utólagos reklamációra, illetve az alább szabályozott elállásra a termék sérülése okán akkor van lehetősége a Vevőnek, ha a csomag fizikai sérüléséről szóló jegyzőkönyvet a reklamációval, illetve az elállásról szóló nyilatkozatával együtt részünkre bemutatja. A reklamáció folyamatának megkönnyítése érdekében kérjük, hogy a küldemény átvételének időpontjáról a kézbesítőtől kérjen igazolást, vagy kérje meg a kézbesítőt, hogy aláírásával lássa el az átvett küldemény dátumozott csomagolását, vagy az átvételi elismervény vevőnél maradó példányát, amelyeket kérjük, őrizzen meg. Amennyiben élni kíván az alábbi elállási jogával, úgy ezen igazolás másolatát is mellékelje elállási nyilatkozatához.

A VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS JOGA

A jelen ÁSZF alapján a www.webshop.zsofigorombei.com weboldalon keresztül megrendelt termékek megvásárlásától a Vevő tizennégy naptári napon belül indokolás nélkül elállhat. A tizennégy napos határidő a megrendelt termékek kézhezvételét követő naptári napon kezdődik. A Vevőnek kell tudnia igazolni a kézhezvétel napját, és ezen igazolást az elállási nyilatkozatához csatolnia kell. Ebből a célból kérjük, vegye figyelembe a szállítási feltételeknél írtakat.

A Vevő szóban (telefonon) vagy írásban elküldött nyilatkozattal gyakorolhatja elállási jogát. Az elállási nyilatkozatot a jelen ÁSZF "Cégadatok" részében megadott postai vagy email címre kell megküldeni vagy az ugyanitt megadott telefonszámon közölni a fenti határidőn belül. Az elállási nyilatkozatban meg kell adni a megrendelésben szereplő minden adatot, a megrendelés kódszámát, a termék eredettanúsítványában szereplő kódszámot, illetve a megrendelésnek és a termék kézhezvételének az időpontját. Ezek hiányában, vagy ha egyéb okból az Eladó nem tudja beazonosítani, hogy az elállási nyilatkozat mely megrendelésre/vevőre/termékre vonatkozik és határidőben benyújtásra került-e, úgy az elállási nyilatkozatot nem tudja elfogadni.

Elállás esetén a Vevő köteles a termékek biztonságát, sérülésmentességét megfelelően biztosító csomagolásban (legalább olyan csomagolásban, amelyben az ő részére kézbesítve lett) visszaküldeni a kérdéses termékeket az Eladó részére, az eredettanúsítvánnyal és a vonatkozó számlával együtt, ajánlott küldeményként. A visszaküldés költségei a Vevőt terhelik, kivéve, ha a termék ingyenes kiszállítással lett a Vevő számára kézbesítve. Ebben az esetben a visszaküldés költségei az Eladót terhelik, amelyet utólag (a termék visszaérkezését követően) köteles a Vevő számára megfizetni.

Elállási jog gyakorlása esetén Eladó köteles haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül a Vevő által kifizetett teljes vételárat visszatéríteni, feltéve, hogy ezen határidőn belül a visszaküldött termékeket sértetlen állapotban megkapta. Ellenkező esetben Eladó jogosult visszatartani a visszatérítendő összeget. A visszaküldött termékek nem rendeltetésszerű használatából eredő kár értékét Eladó jogosult levonni a visszatérítendő összegből.

A vevő nem gyakorolhatja az elállási jogot egyedi termékek megrendelése esetén.

Amennyiben Eladó nem fogadja el a jogszabályi rendelkezésekkel összhangban álló elállási jog gyakorlását, és nem fizeti vissza a Vevő által kifizetett összeget, Vevőnek módjában áll a lakóhelye szerint illetékes békéltető testülethez fordulni, melynek elérhetőségéről a www.fogyasztovedelem.kormany.hu honlapon, vagy az alábbi oldalon tájékozódhat:  http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579

SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

Eladó a www.webshop.zsofigorombei.com webshopban értékesített összes termékre kellék- és termékszavatossági kötelezettséggel tartozik. Ennek értelmében, amennyiben az általa értékesített termék az eladás pillanatában hibás vagy sérült volt, függetlenül attól, hogy tudta-e, hogy hibában szenvedő terméket adott el, köteles a Vevő követelése szerint a hibás terméket kijavítani, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a Vevő érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – kicserélni. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek az Eladó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik az Eladó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Eladó csak abban az esetben mentesül kellékszavatossági kötelezettsége alól, ha a Vevő a szerződéskötés pillanatában tudott az adott hibáról. Ha a hiba a termék vásárlását követő 6 hónapon belül jelentkezik, akkor vélelmezni kell, hogy a hiba már a vásárláskor is fennállt, kivéve, ha az Eladó az ellenkezőjét bizonyítani tudja. Amennyiben a hiba a vásárlást követő 6 hónapon túl jelentkezik, úgy a Vevő köteles bizonyítani, hogy a hiba már a vásárláskor is fennállt. Eladó csak ebben az esetben köteles a szavatossági igényt teljesíteni.

Vevő a hiba felfedezése után köteles késedelem nélkül közölni azt az Eladóval. A közlés késedelméből eredő károkért a Vevő a felelős. A termékszavatosság az adott termék forgalomba hozatalától számított két évig érvényes. E határidő eltelte jogvesztéssel jár. A termékszavatossági jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti az Eladóval szemben.

A forgalmazott termékekre Eladó hat hónap jótállást vállal, amely kötelezettség alól abban az esetben mentesül, ha bizonyítani tudja, hogy a hiba a teljesítés után, a termék nem rendeltetésszerű használata vagy kezelése miatt keletkezett. A jótállási idő a tényleges teljesítéssel kezdődik, és jótállásból eredő jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti az Eladóval szemben.

A rozsdamentes acél-fa termékek esetében a rozsdamentes acél részek tartós és időtálló ragasztóval vannak a fa részekhez erősítve. Ennek ellenére előfordulhat, hogy a ragasztó elenged és elválik a fa a rozsdamentes acél résztől. Ebben az esetben a hibás terméket kijavítjuk. Szavatossági igény érvényesítésére, azaz a termék kijavítására csak a webshopban vásárolt termék esetén van mód.

Akár a szavatossági, akár a jótállási jogait kívánja a Vevő érvényesíteni, a Ptk. 6:159 § (2) bekezdése alapján négyféle szavatossági jog illeti meg: a kijavítás / a kicserélés / az árleszállítás / a vételárvisszatérítés (elállás). A Ptk. 6:166 §-a szerint a szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az Eladót terhelik, kivéve akkor, ha a termék meghibásodása a Vevőt terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztásából származott (és ennek szükségességéről az Eladó megfelelő tájékoztatást adott Vevő részére).

PANASZKEZELÉS

Vevő a megrendeléssel kapcsolatos panaszait írásban, illetve szóban telefonon teheti meg, az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

cím: 1223 Budapest, Nyél u. 17B

email: info@zsofigorombei.com

telefon: +36 30 2745853 

A panasz gördülékeny intézése és a panasszal érintett teljesítés azonosítása érdekében Vevő köteles a panasz benyújtásakor a megrendelésben feltüntetett összes adatot közölni, beleértve a megrendelés visszaigazolt kódszámát.

A panaszokat Eladó köteles legkésőbb 30 naptári napon belül kivizsgálni, azokra érdemben, írásban válaszolni, és amennyiben a panaszt nem tartja jogosnak, köteles ezen álláspontját megindokolni. A panaszügyintézéssel kapcsolatos levelezéseket Eladó köteles 3 évig megőrizni.

Amennyiben a Vevő nem tartja kielégítőnek a benyújtott panaszára kapott választ, vagy nem tartja azt jogszerűnek, illetve vásárlásának bármely lépésével kapcsolatban (adatbeviteli hibák javításának lehetősége; visszaigazolás; jogszabály szerinti kötelező tájékoztatás; adatok kötelező közzétételének elmulasztása; a termék minősége; a szavatossági jogok érvényesítése; panaszügyintézés; stb.) panasszal kíván élni, panaszával a területileg illetékes járási hivatalhoz fordulhat, amelynek elérhetősége jelen esetben a következő:

BUDAPEST XXII. KERÜLETI JÁRÁS

Járás vezetője: Maró Richárd

Cím: 1221 Budapest, Anna utca 15/B.

Telefonszám: +36 1 896 5875 Fax: +36 1 237 4860

E-mail: titkarsag@22kh.bfkh.gov.hu

 

További információt a  http://jarasinfo.gov.hu/jarasok-lista honlapon talál.

Elektronikus hirdetéssel kapcsolatos szabályok megsértése esetén a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz fordulhat (bővebb információt a www.nmhh.hu weboldalon talál).